De Tweede Kamer behandelt de hamerstukken 'Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994' en de 'Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993' in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn.
De verwachting is dat beide voorstellen aangenomen zullen worden.

De wetswijziging geldt vanaf 19 januari 2013. RAI Vereniging begrijpt waarom voor de voorgestelde implementatiewijze gekozen is, ook als deze vergeleken wordt met de gekozen implementatiewijze van omringende landen. Wel is een aantal suggesties voor kleine aanpassingen gedaan.

De derde rijbewijsrichtlijn bepaalt onder andere dat voor bestuurders van motorfietsen met een leeftijd lager dan 24 jaar geldt dat zij niet vanzelfsprekend met één rijbewijs alle soorten motorfietsen mogen besturen. Zij dienen bij vastgestelde hogere vermogens een aanvullend rijbewijs te behalen. Om een motorfiets uit de hoogste vermogenscategorie te mogen besturen dienen in totaal drie rijbewijzen behaald te worden. Zodra de leeftijd van 24 is bereikt volstaat één rijbewijs voor alle vermogenscategorieën.

Gezien het sterke verband tussen een leeftijd lager dan 24 jaar, het motorvermogen en het aantal ernstige ongevallen in deze leeftijdscategorie begrijpt de RAI Vereniging dat de Nederlandse overheid kiest voor een leeftijdsgrens van 24 jaar voor een aanvullende rijbewijsverplichting. De groep bestuurders jonger dan 24 jaar die nu examen doet is relatief klein in omvang en is bovengemiddeld veel betrokken bij zware ongevallen. Zodoende gelden vanaf 2013 voor deze groep aanvullende verplichtingen.

derde rijbewijs richtlijn

 
Kijkend naar de manier waarop deze verplichtingen volgens de Europese richtlijn ingekleed kunnen worden, valt op dat Nederland kiest voor extra examens voor grotere motorvermogens. De Europese richtlijn schrijft voor dat gekozen kan worden voor een aanvullende examen en/of extra lesuren. Een aantal landen doet beide, andere kiezen voor 10 tot 15 uur extra lesverplichting per leeftijdstrede. Wat dat betreft lijkt Nederland voor een behoudende nationale invulling te kiezen.

Ondanks het begrip voor de gekozen invulling heeft RAI Vereniging bij de Tweede Kamer een aantal suggesties voor aanpassing van de implementatiewijze van de richtlijn gedaan. Eén hiervan is er op gericht rijschoolhouders niet met forse uitvoeringskosten te confronteren. De andere suggestie is er op gericht om jonge motorrijders via permanente verkeerseducatie op een verantwoorde wijze kennis kunnen maken met verschillende vermogenscategorieën motorfietsen. Dit gebeurt door het A-rijbewijs net als het B-rijbewijs vanaf 17 jaar toegankelijk te maken. Bij het bereiken van de leeftijd van 19 jaar kan een bestuurder dan examen doen om toegang te verkrijgen tot een hogere vermogenscategorie. Bij 21 jaar kan dit dan om toegang te verkrijgen tot de hoogste vermogenscategorie.

Op die manier kunnen ervaren bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar een jaar eerder dan in het huidige voorstel op een motorfiets met een groot vermogen rijden, namelijk op hun 21e. In het kabinetsvoorstel zijn de treden op dit moment 18, 20 en 22 jaar. Als bestuurders niet bereid zijn eerst ervaring op te doen, dan dienen zij tot hun 24e jaar te wachten.

RAI Vereniging zal de verdere implementatie en de effecten hiervan nauwgezet volgen, en eventuele ongewenste gevolgen aankaarten in haar gesprekken met parlementsleden en vertegenwoordigers van ministeries.

Bron: RAI

  • Pinterest

Plaats reactie

BeveiligingscodeVernieuwen

Motor Vacatures

    Oliepeil Blogs