Colofon

Contact:
Nieuws en persberichten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:
Cruizem.nl
Postbus 2203
3800 CE Amersfoort

Redactie:
Glenn Hakkers
Thom de Graaf
Iwan van der Valk

Cruizem is een onderdeel van MotorCentraal.nl

Over Cruizem:
Cruizem.nl wordt gemaakt door en voor motorrijders. Op Cruizem kunnen liefhebbers het laatste motornieuws over cruisers, customs & choppers als eerste lezen en kan iedereen uit de motorbranche of motorwereld zijn berichten kwijt. Het moderne nieuws is snel, kort en duidelijk en daarin past Cruizem helemaal. We gaan dus niet voor paginalange verhalen maar voor korte flitsen, zodat je maar weinig tijd nodig hebt om bij te blijven. Alle motornieuwsberichten rondom cruisers, customs & choppers zijn welkom, maar we behouden ons wel het recht voor om alle ingezonden berichten te wijzigen, in te korten of te weigeren. Adverteerders hebben geen enkele invloed op de onafhankelijk gemaakte content van Cruizem.nl. Indien content afkomstig is van commerciële partijen (persberichten, advertorials) dan is dit duidelijk aangegeven.

Reageren:
We staan open voor reacties onder de (test)berichten maar hier behouden we ons ieder recht voor om reacties te wijzigen, in te korten of te weigeren. We zien motorrijden als iets positiefs, iets waar we vrolijk van worden, we grijpen dan ook in als reacties zuur of negatief zijn.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Cruizem.nl is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Cruizem.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of MotorCentraal.nl Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Cruizem.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Cruizem.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Cruizem.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Cruizem.nl verkregen is. Cruizem.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Cruizem.nl verkregen informatie. De informatie op Cruizem.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Persberichten
We nodigen iedereen uit zijn informatie in de vorm van een persbericht naar ons op te sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In alle gevallen behouden we ons het recht voor naar inzicht van de redactie deze al dan niet te plaatsen. Plaatsing is in de meeste gevallen geheel kosteloos. Wel geldt er een limiet voor bedrijven die stelselmatig middels persberichten met hun publiek willen communiceren, aan hen wordt de mogelijkheid geboden een abonnement op onze plaatsingsservice te nemen. Neem hiervoor contact op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel +31(0)641937213

Copyright
Cruizem.nl behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen en te publiceren. Dit geldt zowel voor tekst- als voor ingezonden beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Cruizem.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Cruizem.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MotorCentraal.nl.

Materiaal van derden
Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen en contacteren van andere auteursrechthebbenden van materiaal op deze site. Mochten wij desondanks ten onrechte materiaal van derden zonder voorafgaande toestemming geplaatst hebben, verzoeken we de belanghebbenden vriendelijk contact met ons op te nemen.

Adverteren
Cruizem.nl wordt dagelijks gelezen door motorrijders en motorliefhebbers die door hun dagelijkse portie cruisers, customs & choppers bij willen blijven van alle ontwikkelingen. Verschillende advertentievormen zijn mogelijk om uw doelgroep via Cruizem.nl te bereiken, van reguliere banners tot op maat gemaakte advertorials of sponsoring van (een gedeelte van) de website. Voor meer informatie, neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel +31(0)641937213. We kunnen u adviseren over duur, plaats en uiterlijk van uw uiting, daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid de uitingen door ons te laten opmaken, eventueel in Flash.

cruisers, customs & choppers